Lengteoverlappingen bij damwand- en golfplaten

Bij grote daken waar de afstand van nok tot goot een lengte van 11 of 12 meter is, moeten de damwand– of golfplaten in twee rijen boven elkaar worden gelegd. Hierbij moeten de platen elkaar in de lengte overlappen.  De maschines in de productie kunnen afhankelijk van profiel en dikte weliswaar al erg lange platen produceren, maar er zijn grenzen. Als dus de metalen dakplaten in twee of meer rijen gelegd worden dan is het belangrijk te weten welke lengtes de platen precies hebben en hoe groot de overlapping dient te zijn, die u erbij moet rekenen.

Met behulp van de onderstaande tabel is dat makkelijk te bepalen. Afhankelijk van de dakhelling wordt aangegeven hoe groot de overlapping moet zijn en hoeveel u dus bij de lengte van de platen erbij moet tellen om een goede overlapping te krijgen.

2019-08-30 10_42_26-Window

Bij een dakhelling van minder dan 5° is een lengteoverlapping niet toegestaan. De kans op binnendringen van water onder de overlapping op zo’n vlak dak is te groot. Ook een dakdoorvoer is in dat geval niet mogelijk. Bij een dakhelling van 5° tot 7° kunnen de metalen platen zich met 200 mm overlappen als hierbij extra voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Hier dient u gebruik te maken van dichtband in de overlapping om het binnendringen van regenwater of smeltwater te verhinderen.

Hoe bereken ik de dakhelling van mijn dak?

Als u van plan bent uw dak te vernieuwen is het goed te weten hoe groot uw dakhelling is. Voor de verschillende platen zijn namelijk verschillende dakhellingen nodig. Sommige platen zijn niet geschikt voor zeer kleine dakhellingen!

Wij laten u zien, hoe makkelijk het is de dakhelling te berekenen!

Ga als volgt te werk:
Neem een duimstok en zet deze bij 1 meter afstand in een 90° hoek. U kunt nu de hoogte van de duimstok aflezen. In de tabel hieronder kunt u nu zien hoeveel dakhelling u heeft.

Dakhelling

 

LET OP: Voor onze dakpanplaten, heeft u een minimale dakhelling van 7° nodig, omdat anders het regenwater niet goed kan aflopen en zelfs kan blijven liggen. Dit kan uiteindelijk tot lekkage en verkleuring van de coating leiden. Damwandplaten en golfplaten kunnen ook bij zeer flauwe dakhellingen worden geplaatst. Echter raden wij wel aan bij dakhellingen onder de 10° een dichtings-/ kitband te gebruiken voor de naden. Dit voorkomt lekkage.

Ook bij lichtplaten is voldoende dakhelling van groot belang. Bij meerwandige platen c.q. kanaalplaten raden wij een dakhelling van 10° aan. Hierdoor kan eventueel condenswater uit de kanalen aflopen en treedt tevens het zelfreinigend effect in werking. Voor enkelwandige lichtplaten is een dakhelling van minimaal 7° zinvol. Anders kan er snel vuil onder de naden komen.

Mocht u verder advies willen hebben of behulp bij het berekenen van uw dakhelling helpen wij graag verder. Bel of mail ons!