Vezelcement golfplaten: hoe wordt een hoekafschuining gemaakt?

Onze vezelcement golfplaten zijn kwalitatief zeer hoogwaardig en worden met hoogmoderne machines geproduceerd. Bij daken waar meerdere rijen golfplaten boven elkaar worden gemonteerd heeft u te maken met het zogenaamde onthoeken: u dient een hoekafschuining te maken. Hoe dat in zijn werk gaat willen we graag in de volgende bijdrage nader uitleggen.

Bij meerdere rijen golfplaten naast en boven elkaar heeft u naast een overlap in de lengte / horizontale richting, ook een overlap van de golfplaten in breedte / verticale richting. We hebben hier dus te maken met een viervoudige overlapping van de golfplaten aan één punt (zie schets). We moeten echter vermeiden dat er vier plaatdikten op elkaar worden gemonteerd. Om te zorgen dat alles goed past dient u twee hoeken af te schuinen.

Het is noodzakelijk altijd twee diagonaal tegen over elkaar liggende platen te onthoeken. Welke twee van de vier hoeken worden afgeschuind, is afhankelijk van de montagerichting.

Afmetingen voor het onthoeken: u dient aan beide overlappingsafstanden 5 mm toe te voegen:
– in de lengterichting / horizontale overlap (ca. 150 tot 200 mm): + 5 mm
– in de breedterichting / verticale overlap (ca. halve golf): + 5 mm
Wanneer er op deze manier afgeschuind wordt ontstaat er tussen de twee diagonale hoeken een speling van ca. 10 mm. Hierdoor wordt vermeden dat er spanningen in het materiaal kunnen ontstaan of dat er kieren ontstaan waar water door kan dringen.

U zult merken: als u de eerste afschuining heeft gemaakt, dan is de rest een fluitje van een cent. Meer informatie vindt u in de montagehandleidingen op onze website direct bij de gekozen vezelcementplaat in de tab “downloads”.

vezelcement_golfplaten_profiel_6_donkergrijs_hmg